เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย 1.6 - 6 ขวบ
 

สำหรับการสมัครเรียนที่กระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว (หลักสูตรสองภาษา) เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559 วัย 1.6 - 6 ขวบ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2559 นี้ 

การรับรองการมีสิทธิ์เข้าเรียนที่กระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว (หลักสูตรสองภาษา) ต่อเมือทางกระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัวได้มอบใบเสร็จการชำระเงินค่าเทอมและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 075 - 810 398, 089 - 658 5284 หรือส่งอีเมล์มาที่ me@krabinursery.com

 Orlando Cepeda Authentic Jersey