วิสัยทัศน์ของ กระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว (หลักสูตรสองภาษา) 

การเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยทางกระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว (หลักสูตรสองภาษา) ได้นำหลักสูตรของมอนเตสเซอรี่ผสมผสานหลักสูตรของไทย และยุโรป ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆผ่านการเล่นมาประยุกต์และปรับใช้กับพัฒนาการของเด็กๆ ในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม

    เป้าประสงค์

    1. การเตรียมความพร้อมของเด็กให้มีร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เป็นเลิศ

    2. การเตรียมความพร้อมให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข

    3. การเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถสื่อสารได้สองภาษาพันธกิจ

1. พัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
2. พัฒนาเด็กสู่สากล 

 

ทีมงานมากด้วยประสบการณ์

นายสมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง ผู้บริหารของกระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว (หลักสูตรสองภาษา) เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการศึกษามาอย่างยาวนาน และได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในแวดวงการศึกษาของจังหวัดกระบี่ นอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 15 ผู้บริหารต้นแบบของประเทศไทย และยังเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ผู้ก่อตั้งหลักสูตรสองภาษาในขณะนั้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วย นายแพทย์ธีรศักดิ์ อุดมศรี กุมารแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกระบี่ ผศ.ดร. เศกสันต์ อุดมศรี และนายอมร เสือคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

อีกทั้งเรายังมีครูผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ร่วมกับคุณครูชาวไทยมากประสบการณ์ และทีมบุคลากรทางด้านการแพทย์นำโดยแพทย์หญิงสัณห์จุฑา สุดจันทร์ กุมารแพทย์ผู้ซึ่งจะคอยดูแลสุขภาพและพัฒนาการของน้องๆในทุกสัปดาห์ เภสัชกร ส. เรืองฤทธิ์ สินธู เภสัชชำนาญการพิเศษผู้คอยแนะนำเรื่องยาและอาหารเสริม และนางวันเพ็ญ สินธู พยาบาลชำนาญการฝ่ายดูแลด้านกิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก และดูแลด้านอาหารของน้องๆ 

 


บรรยากาศภายในห้อง

ภายในห้องแห่งการเรียนรู้ของกระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว (หลักสูตรสองภาษา) ทุกห้องประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศซึ่งมีเครื่องกรอกอากาศภายในตัว พื้นยางนิ่มที่เหมาะสำหรับน้องๆในวัยหัดเดินและวัยกำลังซน กล้องวงจรปิดในทุกมุมของเนอสเซอรี่ ของเล่น สื่อ และหนังสือนำเข้าจากต่างประเทศที่ได้รับการคัดสรรจากผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ซึ่งจัดวางให้น้องๆได้สนุกและเพลิดเพลินทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงภายในห้องเรียนรู้ของน้องๆอีกด้วย วัสดุด้านการตกแต่งทางเราได้คำนึงถึงสุขภาพของน้องๆเป็นอันดับแรก โดยอุปกรณ์และของเล่นเด็กทุกชิ้นได้รับการฆ่าเชื้อในทุกๆวัน (น้ำยา DD One) สีที่ใช้ทาเป็นสีไร้สารตะกั่ว ไร้สารปรอท ไม่มีอันตรายต่อน้องๆ มีการวัดค่าแสงให้เหมาะสมในแต่ละห้องและแต่ละจุด สุขภัณฑ์ห้องน้ำได้ถูกจัดสรรไว้ให้เหมาะสมสำหรับน้อง

วิธีการดูแลภายในห้อง

โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแล 2 ท่านต่อเด็ก 15 คนในหนึ่งห้องการเรียนรู้ ด้วยทีมงานมืออาชีพด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ผนวกกับบุคลากรด้านการแพทย์ที่จะคอยดูแลหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีความสมดุลผ่านการเล่นและกิจกรรมต่างๆ การใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อพัฒนาการที่ล้ำหน้า ทางกระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัวมีความเชื่อมั่นและมุ่งหวังที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาการที่ดีทั้งด้าน IQ, EQ และ EF ไปพร้อมๆกัน

 

 

? 

 Barry Larkin Authentic Jersey